Promocija luksuznog kataloga o narodnim nošnjama Hrvata u dijaspori!

Katalogom Zbirka narodnih nošnji hrvatske dijaspore, autorice Katarine Bušić, Etnografski muzej posebno doprinosi očuvanju nacionalnoga i kulturnoga identiteta Hrvata u europskim zemljama. Djelo je namijenjeno  Hrvatima u dijaspori i iseljeništvu, članovima folklornih skupina u Hrvatskoj i inozemstvu, kao i široj stručnoj i zainteresiranoj javnosti.

Promocija Kataloga održat će se u srijedu, 5. veljače 2020. U 13 sati, Mažuranićev trg 14

Objavljeno: 30.01.2020.

Katalogom Zbirka narodnih nošnji hrvatske dijaspore Etnografski muzej nastavlja prije deset godina započet izdavački projekt prestavljanja svoga bogatoga fundusa. Ovo, šesto po redu kataloško djelo objedinjuje odjevno ruho pripadnika hrvatske nacionalne zajednice s različitih područja srednjoeuropskih i istočnoeuropskih zemalja – Austrije, Češke, Kosova, Mađarske, Rumunjske i Srbije.

Izdavanjem kataloga Zbirka narodnih nošnji hrvatske dijaspore, nakon stručne obrade i digitalizacije, Etnografski muzej prvi put stavlja na raspolaganje javnosti u tiskanom obliku jednu zbirku narodnih nošnji – objedinjenu i kompletno obrađenu pripadajuću građu u vidu kataloških jedinica s osnovnim podacima, opisom i fotografijom sadržanih muzejskih predmeta. U skladu sa suvremenim muzeološkim standardima dostupnosti i prezentacije građe i rezultata istraživanja, znanstveno-profesionalnoj i široj zainteresiranoj javnosti prezentira bogati fundus – ovoga puta u godini 100. obljetnice osnutka Etnografskog muzeja (2019.).

 Sadržajno je zastupljeno cjelovito ruho – kompleti, pojedinačni dijelovi, različiti ukrasni dodaci i tekstilni fragmenti (primjerci tkanja, veziva, čipki i vrpci), što su se mijenjali pod kulturnim utjecajima susjednih naroda, s više ili manje prepoznatljivim obilježjima pripadnosti hrvatskom nacionalnom korpusu. Izrađeni su i korišteni pretežito u razdoblju druge polovice 19. i prve polovice 20. stoljeća, uključujući više tipoloških i stilskih inačica.

Katalog sadrži Predgovor ravnateljice Goranke Horjan, stručni tekst autorice, voditeljice Zbirke, Katarine Bušić, više kustosice, odnosno poglavlja: Povijest prikupljanja predmeta u Zbirci narodnih nošnji hrvatske dijasporeO izvorima i literaturiO narodnoj nošnji – pojavnost, vrijednost, prezentacija; Zbirka narodnih nošnji hrvatske dijaspore – Moravski Hrvati (Češka Republika), Gradišćanski Hrvati (Republika Austrija), Podravski Hrvati (Mađarska), Hrvati Bunjevci (Republika Srbija/Vojvodina), Hrvati Šokci (Republika Srbija/Vojvodina, Mađarska, Rumunjska), Karaševski Hrvati/Karašovani/Karaševci (Rumunjska), Letnički Hrvati (Republika Kosovo). Katalog je preveden na engleski jezik, a donosi i bogati kataloški pregled sadržane građe.

Stručni tekst upotpunjen je dokumentarnim fotografijama iz Dokumentacije Etnografskoga muzeja, srodnih ustanova i privatnih zbirki, a kataloški pregled fotografijama muzejskih predmeta (oko 700 fotografija).

Predstavljanjem muzejskih zbirki i njihovom dostupnošću široj zainteresiranoj javnosti Etnografski muzej ostvaruje temeljnu zadaću očuvanja, zaštite i promicanja materijalne i nematerijalne kulturne baštine, te ovim katalogom posebno doprinosi očuvanju nacionalnoga i kulturnoga identiteta Hrvata u bliskim europskim zemljama.  

Autorica kataloga: Katarina Bušić, viša kustosica, voditeljica Zbirke; Prijelom: Nikolina Jelavić Mitrović, dizajnerica; Recenzenti: dr. sc. Aleksandra Muraj, dr. sc. Tvrtko Zebec; Fotografija: Matija Dronjić, Nina Koydl, Dražen Bota/ Arhiv Muzeja